Pat Metheny, gitaar, gastdocent 13 december 1989

In het najaar van 1989 op kosten van met minisaterie van OC&W maakte ik een studiereis maken langs 10 jazzscholen in de USA. Eén daarvan was de jazzafdeling van de Miami University in Florida. Wendy, de secretaresse van Whit Sidner, het hoofd van de afdeling, gaf mij het privénummer van Pat Metheny, een ex-student van die school. Na een aantal telefoontjes spraken we af dat ik hem kon ophalen in zijn hotel in Utrecht. De privégesprekken in de auto op de heen- en terugreis waren minstens even boeiend als wat Pat Metheny beprak tijdens de master class. Twee jaar later kwam Pat Metheny terug voor een drie dagen durende 'Master in Residence Project'.

Op YouTube zijn soms gedurende korte tijd opnamen te vinden van de master class. Van de lessen en concerten van het project zijn geluidsopnamen gemaakt die op casettes zijn gezet. Interesse? Neem contact met me op.


 

 

Lees mijn blogs