Pat MethenyPat Metheny, gitaar, gastdocent 13 december 1989

In het najaar van 1989 maakte ik op kosten van met ministerie van OC&W een studiereis langs 10 jazzscholen in de USA. Eén daarvan was de die van de Miami University in Florida. Wendy, de secretaresse van Whit Sidner, het hoofd van de afdeling, gaf mij het privénummer van Pat Metheny, een ex-student van die school.

Terug in Nederland na een aantal telefoontjes spraken we af dat ik hem kon ophalen in zijn hotel in Utrecht. De privégesprekken in de auto op de heen- en terugreis waren minstens even boeiend als hetgeen Pat Metheny besprak tijdens de master class die dag.

Twee jaar later kwam Pat Metheny terug voor een drie dagen durende 'Master in Residence Project'. Op YouTube zijn soms gedurende korte tijd opnamen te vinden van de master class en van het project. Van de lessen en concerten van het project zijn geluidsopnamen gemaakt die op cassettes zijn gezet. Er is nog maar een beperkt aantal van deze cassettes.

Interesse? Neem contact met me op.

(foto credit: website  PM))


 

 

Lees mijn blogs