2022 37.3Leidschrift

De lange weg naar een nieuwe jazz-historiografie

Leidschrift, jaargang 37 | nummer 3 | 2022

Een ander geluid. Geschiedschrijving door de lens van de muziek

De geschiedschrijving van de jazz vanaf het begin jaren twintig tot en met de jaren zeventig is algemeen aanvaard. Stijl volgt op stijl waarbinnen swing en improvisatie zich steeds verder ontwikkelen. Over de namen van de stijlen is iedereen het eens. Ook is het duidelijk wie de grondleggers zijn van elke stijl. Over het lijstje met grote namen bestaat weinig discussie.

Na de jaren zeventig lijkt deze manier van jazz-geschiedschrijving niet meer te werken. Met veel mitsen en maren is de oude historiografie enigszins vol te houden, maar een breedgedragene overeenstemming ontbreekt. Een nieuwe aanpak blijkt nodig.

Naast de muzikale interactie op het podium dient ook de sociale interactie met het publiek te worden bekeken, en de culturele interactie met het gehele culturele landschap. Zo ontstaat een nieuwe, samenhangende en verhelderende aanpak, een nieuwe jazz-historiogafie.

www.leidschrift.nl


Ratio en Affect in de Muziek

Eindscriptie studie Muziekwetenschap, richting theoretische muziekwetenschap, Universiteit Amsterdam.

1983, eigen beheer

Het verstand en het gevoel grijpen in elkaar tijdens het luisteren naar muziek. Over hoe dat gebeurt bestaan veel opvattingen. In voorgaand eeuwen werd er anders over gedacht dan tegenwoordig. In de theoretisch muziekwetenschap worden theorieën en bevindingen uit andere disciplines gebruikt zoals de psychologie, de filosofie en de culturele antropologie om het ineengrijpen van verstand en gevoel in de muziek te duiden.

De scriptie laat zien dat enkele nieuwe theorieën elkaar versterken terwijl er ook tegengestelde opvattingen en zelfs botsingen zijn. En dat alleen al binnen alleen het genre klassieke muziek. Jazz, wereld en popmuziek worden buiten beschouwing gelaten in deze theorieën.


Pianobulletin 2022_3Pianobulletin

Een groot aantal onderwerpen en invalshoeken die met de piano in de jazz te maken hebben in het blad voor Nederlandse pianisten, pianodocenten, pianoliefhebbers. Een greep uit de onderwerpen: een interview met Rob van Bavel, verslag van een bezoek aan concertzaal en Blüthnermuseum 'Midwoud' van Ivo Verschoor, de rol en betekenis van Chick Corea in de jazz, de vele gezichten van het jazz-pianotrio vanaf het begin van de jazz tot het heden.

https://eptanederland.nl/piano-bulletin/